حمایت از آثار ادبی و هنری و نرم افزارهای رایانه ای

خدمات حقوقی در حوزه کپی رایت:

  • وکالت در دعاوی نقض حق مولف

  • طرح دعوای نقض حقوق هنرمندان

  • تنظیم قراردادهای مربوط به آثار ادبی و هنری

  • طرح دعاوی نقض حقوق نرم افزارهای رایانه

  • وکالت در دعاوی نقض حقوق بازی های رایانه ای

  • تنظیم قراردادهای مربوط به تولید و توزیع نرم افزارها و بازی های رایانه ای