حمایت از طرح صنعتی

حمایت قانونی از طرح صنعتی با ثبت آن در اداره ثبت طرح های صنعتی آغاز می شود و پس از آن، مالک حق بهره برداری انحصاری از طرح را خواهد داشت.

اگر کسی بدون اجازه مالک طرح، اقدام به تولید یا توزیع محصولات حاوی طرح نماید، به کمک وکیل طرح و به دستور مقام قضایی, آن محصولات و قالب های مربوط به آن ها، توقیف و نابود خواهند شد و مرتکب علاوه بر جبران خسارت ممکن است به حبس از سه تا شش ماه محکوم شود

طرح صنعتی چیست

از دیدگاه قانونی، طرح صنعتی به طراحى ظاهر محصول شما گفته می شود. طرح صنعتی می تواند طراحی سه بعدی و یا خطوط، نقوش و رنگ بندی روی بدنه یا بسته بندی محصول باشد.

طرح صنعتی قابل ثبت

طرحی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد یعنی قبلا در هیچ کجای جهان مانند آن به عموم ارایه نشده باشد، بطور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی یا تقلید از طرح های دیگران نباشد.

ثبت محرمانه طرح صنعتی

در صورتی که طرح صنعتی خود را آماده کرده اید اما فعلا تمایلی به تولید آن ندارید این امکان هست که طرح صنعتی را بصورت محرمانه در مرجع ثبت ارایه و انتشار آگهی عمومی حداکثر تا یک سال به تاخیر انداخته شود.

تخصص ما

+ ثبت بین المللی طرح صنعتی
+ ثبت ملی طرح صنعتی
+ وکالت در دعاوی ابطال و نقض طرح صنعتی
+ توقیف کالاها و قالب های ناقض حق مالک طرح صنعتی
+ دفاع در دعاوی طرح صنعتی
+ تنظیم قراردادهای بهره برداری یا انتقال طرح صنعتی