وکالت دعاوی علامت تجاری (برند)

تجربه مدیریت و پیروزی در دعاوی پیچیده حقوق علامت تجاری (برند) پشتوانه تیم حقوقی هنگام است.  تخصص ما در ابطال برندهای مشابه، جلوگیری از شبیه سازی برند و رقابت نامشروع، طرح دعاوی کیفری و توقیف کالاهای جعلی و گرفتن خسارات نقض حقوق علامت تجاری (برند) پشتیبان شماست.

نام دامنه (Domain Name)

ثبت عین یا مشابه نام دامنه برندها، موجب ورود خسارات فراوانی به مالکان آن ها می شود. متخصصین ما می توانند به شما را در ابطال و بازپس گیری نام دامنه برندتان کمک کنند

ثبت بین المللی علامت

حمایت بین المللی از علامت تجاری (برند) نیازمند ثبت آن در کشور یا کشورهای مقصد است. توصیه می شود به منظور پیش گیری از نقض برند شما و پیش از صادرات، اقدام به ثبت علامت تجاری(برند) خود در کشور مقصد نمایید.

رصد و پاسداری از برند

یکی از اقداماتی که برای محافظت از علامت تجاری (برند) خود باید انجام دهید، رصد علائم تجاری تازه ثبت شده و ممانعت ا ثبت علامت های مشابه برند شماست. با اقدام بموقع علیه متخلفین می توانید احتمال نقض حقوق خود را بسیار پایین بیاورید

ثبت برند

تخصص ما

+ وکالت در دعاوی نقض یا ابطال علامت تجاری
+ دادخواهی در مراجع قضایی و توقیف کالاهای تقلبی و مطالبه خسارت
+ ثبت ملی علامت تجاری (برند)
+ ثبت بین المللی علامت تجاری از طریق سیستم مادرید
+ ثبت علامت تجاری در عراق و افغانستان
+ تنظیم قراردادهای انتقال یا مجوز بهره برداری از علامت تجاری
+ جستجوی علامت تجاری پیش از ثبت
+ رصد علایم تجاری و جلوگیری از ثبت علامت های مشابه